De raad van de gemeente Den Haag in vergadering bijeen op 9 februari 2023, ter bespreking van de voortgangsnota De Kust Gezond.

Constaterende, dat:
• het college een nogal lichtzinnige opvatting heeft over de projecten in Scheveningen;
• de gevolgen daarvan zijn duidelijk; De duinpaviljoens aan het Noorderhavenhoofd hele raad
tegen toch gaat het door; De zogenaamde UFO staat kansloos te verpieteren, hele raad smeekt
doe wat. De ongebreidelde strooipartij van tientallen miljoenen euro’s, het gaat nog meer
kosten de commissie, stop de verkwisting;
• het college machteloos is en stelt, “we kunnen er niks aan doen;. de markt moet zijn vrije loop
hebben”;
• het college een betrouwbare overheid belangrijk vindt maar dat dit niet geldt voor de
betrouwbaarheid aan de inwoners;
• dat het college bij het overschrijden van de door de Raad ter beschikking gestelde gelden zoals uit de voortgangsnota De Kust Gezond blijkt het budgetrecht van de raad tot een farce maakt;

Overwegende, dat
• de kosten van een project dat ooit is begonnen met een projectbegroting van 7 miljoen met
tussenstops van10 en 26 miljoen euro nu op 51 miljoen staat en blijft oplopen;
• dat het betalen van dwangsommen door het college op rechterlijk bevel de kosten nog verder
verhogen;

Verzoekt het college:
zijn werkzaamheden te herverdelen en het huidige eerst verantwoordelijk collegelid als
coördinerende wethouder voor Scheveningen te ontheffen en die bij de wethouder Ruimte onder te brengen ten einde een poging te doen de financiële –en ruimtelijke machteloosheid en halt toe te roepen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Constant Martini
Hart voor Den Haag