De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 8 september 2022, ter afronding debat Voorstel van het college inzake Vaststelling Voorontwerp onderdoorgang Trekvlietbrug voor langzaam verkeer (onderdeel No-Regret)

Constaterende, dat

  • Er in het voorontwerp niet duidelijk aangegeven wordt dat deze tunnel onderdeel uitmaakt van en aan gaat sluiten op de sterfietsroute;
  • Het op deze locatie niet van meerwaarde is als hij niet aansluit op de sterfietsroute; 
  • Er geen noodzaak is voor een fietstunnel, daar er geen noemenswaardige problemen zijn bij het oversteken met de fiets van de Binckhorstlaan en de Mercuriusweg;
  • Fietsers alleen maar om moeten rijden om deze tunnel straks te gaan gebruiken;

Overwegende, dat 

  • De gemeente geen € 10 miljoen uit moet geven aan een fietstunnel die geen meerwaarde heeft voor de doorstroming en veiligheid van de fietsgebruiker;
  • Er veel urgentere en betere locaties zijn voor een fietstunnel om de doorstroming en veiligheid van de fietser te verbeteren; 

Verzoekt het college: 

  • Om alleen akkoord te gaan met de bouw van de tunnel als er duidelijk in het definitief ontwerp wordt aangegeven dat deze aansluit en onderdeel is van de sterfietsroute;

En gaat over tot de orde van de dag.

Jelle Meinesz 

Hart voor Den Haag