De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 7 oktober 2021, ter bespreking van de brief burgemeester inzake gedoogbeleid coffeeshops Den Haag (RIS308205).

Constaterende dat:
• Meer dan 40 burgemeesters in Nederland het ‘Manifest Ondermijnende Criminaliteit’ hebben
ondertekend en hiermee oproepen tot een verbeterde aanpak van ondermijning;
• De burgemeester van Den Haag het manifest niet heeft ondertekend;
• De burgemeester van Utrecht na een oproep vanuit de gemeenteraad het manifest alsnog heeft
ondertekend.

Overwegende dat:
• De burgemeesters in het manifest een viertal kernpunten formuleren, waaronder ‘Pak en pluk
criminelen’, ‘Breek de gouden roltrap af, ‘Legaliseer softdrugs: haal het verdienmodel weg’ en
‘Mobiliseer de samenleving’.

Van mening dat:
• Het jammer is dat de Haagse burgemeester het manifest (nog) niet heeft ondertekend;
• Het ondertekenen kan bijdragen in de aanpak van ondermijnende criminaliteit.

Roept de burgemeester op:
• Het manifest ‘Ondermijnende Criminaliteit’ alsnog te ondertekenen.

En gaat over tot de orde van de dag.
Arjen Dubbelaar
Hart voor Den Haag/Groep de Mos