De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Afsluiting Schilderswijk.

 

Constaterende dat,

•         er sinds de dag dat de Parallelweg afgesloten is het verkeer overal eromheen vastloopt;

•         hulpdiensten niet snel en veilig door de ontstane situatie hun weg kunnen vervolgen;

•         er veel gevaarlijke verkeerssituaties ontstaan om en in de buurt door deze afsluitingen;

•         er in de wijken eromheen het een complete chaos geworden is in het verkeer;

•         er ook geen alternatieven meer over zijn.

 

Overwegende dat,

•         doorstroming belangrijk is tegen de luchtvervuiling, die files met zich meebrengen;

•         er ook op korte termijn geen significante verbeteringen zullen ontstaan;

•         er al teveel toegangswegen naar deze wijk zijn verdwenen;

•         de rekenmodellen met betrekking tot de verkeersstromen van deze wijk ernaast zaten.

 

Verzoekt het college,

•         bij de verdeling van de ENECO gelden aangaande duurzame mobiliteit, gelden beschikbaar te stellen om een onderzoek te doen naar een tunnel onder de Vaillantlaan te realiseren vanaf de PUT bij de parallelweg tot aan de fontein bij het Buitenom.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Jelle Meinesz
Hart voor Den Haag/Groep de Mos