De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Voorstel van het college inzake Actualisatie Woonagenda (RIS 305711)

 

Constaterende dat,

•         De druk op de Haagse woningmarkt toeneemt;

•         Er de komende jaren zal worden ingezet op de productie van minimaal 20% middeldure huur;

•         Onmisbare beroepsgroepen worden geholpen met het vinden van een middeldure huurwoning;

•         Deze groep woningzoekers te veel verdient om in aanmerking te komen voor een sociale huurwoning en kunnen door de hoge vraagprijzen van koopwoningen vaak geen passende woning kopen.

 

Overwegende dat,

•         Haagse starters moeilijk aan een woning komen.

 

Verzoekt het college,

•         Ook Haagse starters te helpen met het vinden van een middeldure huurwoning.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

William de Blok

Hart voor Den Haag/Groep de Mos