De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 7 oktober 2020 ter bespreking van Gebeurtenissen Scheveningen weekend 8 en 9 augustus.

Constaterende, dat,

•         de inwoners van Scheveningen al vroeg in het seizoen hebben aangegeven ernstige overlast te ondervinden in de woonomgeving;

•         de Scheveninger die deze overlast ondervond zich weinig gehoord voelde.

 

Van mening, dat,

•         er veel is gepraat over Scheveningen maar weinig met de Scheveninger.

 

Verzoekt het college,

•         In gesprek te gaan met een nog te vormen klankbordgroep overlast Scheveningen over de te treffen maatregelen tegen de overlast, voor aanvang van het badseizoen 2021 en met deze groep bestaande uit een representatieve afspiegeling van bewoners en ondernemers regelmatig te overleggen over de effectiviteit van de maatregelen en gebruik te maken van de signalerende functie van deze groep om snel en efficiënt tot de juiste maatregelen op de juiste plek te komen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

René Oudshoorn
Hart voor Den Haag/Groep de Mos