De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 5 maart ter bespreking van agendapunt G de Binckhorst.

Constaterende, dat:

  • Er aan de Jupiterkade, in gebiedspaspoort Junopark onder meer ruimte is gereserveerd voor een basisschool en 4000 m2 maatschappelijke diensten;
  • Het Junopark direct aan de Haagvliet ligt, en aan de overkant van de Haagvliet de Noordpolderbuurt ligt.

 

Overwegende, dat:

  • Er behoudens aan de uiterste Noord kant van de Binckhorst (aan de Trekvlietbrug) geen verbinding is met de aangrenzende wijken in Laak;
  • Een brug tussen de Noordpolderbuurt en de Binckhorst de ruimtelijke en fysieke verbondenheid vergroot.

 

Verzoekt het college:

  • Onderzoek te doen naar de mogelijkheden voor een loop en fiets brugverbinding tussen de Noordpolderbuurt en de Binckhorst en hierin ook de financiële dekking mee te nemen;
  • En de raad hierover te informeren.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

William de Blok

Hart voor Den Haag/Groep de Mos