De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van herinrichting Mient.

Constaterende, dat:

  • In het plan ter hoogte van de kruising Thorbeckelaan/Appelstraat langsparkeren is ingetekend;
  • Deze optie onveilige situaties kan veroorzaken, doordat als er een voertuig langs parkeert in de Appelstraat, het kruispunt op de Thorbeckelaan kan vastlopen met wachtende auto’s.

Overwegende, dat:

  • Schuin parkeren veiliger is;
  • Overzicht op kruispunten zeer belangrijk is;
  • Schuin parkeren meer plekken oplevert.

Verzoekt het college:

  • Schuin parkeren in te voeren bij de ingang van de Appelstraat vanaf de Thorbeckelaan.

En gaat over tot de orde van de dag.

Jelle Meinesz

Hart voor Den Haag / Groep de Mos