De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van het voorstel van het college voorstel van het college inzake Economische Visie Den Haag+ 2030; brede economische groei in een stad zonder grenzen.

 

Constaterende, dat:

  • Economic Board The Hague heeft vastgesteld dat de binnenstad behoefte heeft aan een adempauze en tijd nodig heeft om enigszins van de coronacrisis te herstellen.

 

Van mening, dat:

  • de binnenstad het sluiten van het Binnenhof, een belangrijke pijler van het toerisme, nu simpelweg niet aankan.

 

Verzoekt het college:

  • De benodigde vergunningen voor de verbouwing van het Binnenhof pas in 2023 te verlenen, zodat de groen-gele economie zich kan herstellen.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Ralf Sluijs

Hart voor Den Haag / Groep de Mos