De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 juni ter bespreking van Gevolgen Vestia problematiek in Den Haag (RIS305060).

 

Constaterende dat,

 

  • Vestia een grote positie heeft in Den Haag met veel bezit in Den Haag Zuidwest;

 

  • Vestia geen sloop- nieuwbouw mag uitvoeren in Den Haag Zuidwest;

 

  • Het Rijk een bijdrage van 7,5 miljoen euro heeft toegezegd om Zuidwest op de rit te krijgen.

 

Overwegende dat,

 

  • Het vervangen van vocht en schimmelwoningen in Den Haag Zuidwest van groot belang is voor de gezondheid van de bewoners;
  • Rotterdam in 2011 in samenwerking met private partijen en de Rijksoverheid in Rotterdam Zuid een Nationaal Programma is gestart voor verbetering van de leefomgeving.
  • Rotterdam voor de aanpak van Rotterdam Zuid 130 miljoen euro heeft ontvangen van het Rijk.

 

Verzoekt het college,

 

  • De lobby bij het Rijk om voor Den Haag Zuidwest een Nationaal programma te starten en financieel te ondersteunen, met kracht te intensiveren,
  • Hierbij een tijdpad te schetsen en deze aan de raad te zenden.

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

William de Blok

Hart voor Den Haag / Groep de Mos