De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 3 juni ter bespreking van Gevolgen Vestia problematiek in Den Haag (RIS305060).

 

Constaterende dat,

 

  • Vestia geen nieuwe sloop- nieuwbouw projecten mag aangaan in Den Haag;
  • De ambitie van de gemeente om 1.200 sociale huurwoningen te realiseren in gevaar komt als er geen actie wordt ondernomen.

 

Overwegende dat,

 

  • Het vervangen van vocht en schimmelwoningen in Den Haag van groot belang is voor de gezondheid van de bewoners;
  • Er 185 miljoen euro is gereserveerd voor een duurzame energietransitie.

 

Verzoekt het college,

 

  • Te onderzoeken welke financiële verplichtingen voor sloop- nieuwbouw en woningrenovatie Vestia niet kan nakomen en deze te dekken vanuit de gereserveerde gelden voor een duurzame energietransitie.

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

William de Blok

Hart voor Den Haag/ Groep de Mos