De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 6 juni 2020 ter bespreking van het gewijzigd voorstel van het College inzake Actieplan Zorg en Innovatie 2019 – 2022 (RIS303214).

 

Constaterende dat,

 

  • in de iZi-ervaarwoning testen ouderen samen met technologie ontwikkelaars of (nieuwe) toepassingen goed werken en of ze aansluiten bij hun behoeften;
  • zij zo een belangrijke bijdrage leveren aan de verbetering en doorontwikkeling van technologische toepassingen;
  • technologie ouderen kan helpen om langer gezond en zelfredzaam te blijven én om in contact te blijven met hun omgeving, familie, vrienden, mantelzorgers en zorgverleners;
  • iedereen die geïnteresseerd is een kijkje kan nemen in de iZi-ervaarwoning en dat in dit 3-kamer appartement op de Steenhouwersgaarde in Den Haag, ruim 90 slimme oplossingen aanwezig zijn, die het leven van ouderen prettiger en makkelijker kunnen maken;
  • dat het bestaan van de iZi-ervaarwoning nog niet bij vele inwoners van Den Haag bekend is.

 

Overwegende dat,

 

  • gezien de vergrijzing, met het oog ook op de toekomst, het van cruciaal belang is om zo snel mogelijk de technologische innovatieve zorgmiddelen bekend te maken bij de inwoners van Den Haag;
  • een start gemaakt moet worden om de technologische zorgmiddelen te implementeren in de WMO.

 

Verzoekt het college,

 

  • meer bekendheid te creëren voor de iZi-ervaarwoningen;
  • de technologische innovatieve zorgmogelijkheden bekend te maken via de belanghebbende organisaties, zoals de ANBO, KBO-PCOB, en de SOC, maar ook op lokaal niveau via onder meer de wijkkranten en bewonersorganisaties;
  • een start te maken met het implementeren van de technologische zorgmiddelen in de WMO.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Janice Roopram

Hart voor Den Haag / Groep de Mos