De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 3 juni 2020, ter bespreking van het voorstel van het college voorstel van het Rekenkamer onderzoek: Uit de markt prijzen.

 

Constaterende, dat:

 

·         Er vanaf 2016 structureel teveel betaald is door de ondernemers van alle Haagse Markten, maar in het bijzonder de Haagse Markt;

 

·         Het water bij veel marktkooplui aan de lippen staat en zeker nu ivm de Coronacrisis.

 

Overwegende, dat:

 

·         De rekenkamer onafhankelijk is en duidelijk aangetoond heeft dat marktkraamhouders teveel betaald hebben;

 

·         Het te compenseren bedrag individueel berekend moet worden.

 

Verzoekt het college:

 

·         Per direct de Marktondernemers in Den Haag die teveel hebben betaald te compenseren uit de meevaller van de verkoop van Eneco.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Jelle Meinesz

Hart voor Den Haag / Groep de Mos