De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2020, ter bespreking van het voorstel van het College inzake Haags Sportakkoord 2020-2022 (RIS3061892)

Constaterende dat,

  • Duindorp SV en HMC om sportieve en financiële redenen naar kunstgras verlangen omdat de grasvelden te vaak onbespeelbaar zijn;
  • De complexen van Duindorp SV en HMC als enigen nog niet over de kunstgrasvelden beschikken;
  • Het bestuur van Duindorp SV voor een forse terugloop van de leden en voor het opraken van de inkomsten vreest;
  • Duindorp SV het afgelopen jaar tientallen trainingen en wedstrijden heeft moeten afgelasten vanwege de gesteldheid van de velden.

Van mening dat,

  • De aanleg van kunstgras intensiever gebruik mogelijk maakt hetgeen positief is voor de jeugd, andere leden en vrijwilligers.

Verzoekt het college,

  • te erkennen dat de nood hoog is en te bekijken hoe zij beide clubs tegemoet kan komen in de aanleg van een kunstgrasveld en hierover aan de raad te rapporteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

Nino Davituliani

Hart voor Den Haag/Groep de Mos