De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 25 november 2020 ter bespreking van het Haags Sportakkoord 2020-2022.


Constaterende dat:

  • de locatie (Veldzicht 20) van vereniging Kameleon verouderd is;
  • er maar beperkt kan worden geoefend in de zaal van Kameleon;
  • wanneer de sporter in competitieverband wil opereren, alle rolstoelsporten worden verbannen naar andere zalen;
  • de middelen die ter beschikking staan van de Kameleon niet toereikend zijn om de locatie te vernieuwen.
  • Van mening dat:
  • voor bijna alle balsporten een groter en veiliger speelveld gewenst is;
  • de gemeente de vereniging Kameleon ondersteuning moet bieden om de locatie te vernieuwen en veiliger en toegankelijker te maken voor mensen met een beperking.Verzoekt het college:

  • in overleg te gaan met vereniging Kameleon en gezamenlijk een plan van aanpak op te stellen om de locatie Veldzicht 20 te vernieuwen, zodat de gehandicaptensport op een mooie veilige plek uitgevoerd kan worden.En gaat over tot de orde van de dag.

Nino Davituliani, Janice Roopram                          

Hart voor Den Haag/Groep de Mos