De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Haags Sportakkoord 2020-2022 (RIS3061892)

Constaterende dat:

  • Veel Hagenaars graag willen sporten, maar de weg naar de juiste sportclub niet altijd weten te vinden;
  • Er in Den Haag behoefte is aan een integraal sportloket, waar alle vragen van de inwoners en sportorganisaties mbt sport beantwoord kunnen worden;
  • Sportsupport alleen voor sportverenigingen is en andere sportorganisaties nergens terecht kunnen;
  • De huidige regeringsmaatregelen in de strijd tegen COVID-19 virus soms letterlijk tot beperkingen in onze bewegingsvrijheid leiden.

Van mening dat:

  • Door vraag en aanbod bij elkaar te brengen de beschikbare faciliteiten optimaal benut kunnen worden;
  • Het opzetten van het sportloket positief kan bijdragen aan het halen van de sportnorm van 100% in 2030;
  • Sport -en beweegaanbod op maat een gezonde leefstijl van de inwoners van Den Haag kan stimuleren;
  • Het Sportcampus zuiderpark als zijnde ‘Het Haagse hart van de sport’ de ultieme locatie is voor een integraal Sportloket voor alle inwoners van de stad;
  • Het voor mensen, zeker in Zuid-West, essentieel is dat ze voorzien worden van advies over sporten en bewegen ten tijde van Corona.

Verzoekt het college:

  • de mogelijkheden tot het opzetten van het Haags sportloket in de Sportcampus Zuiderpark te onderzoeken en de Sportadviesraad hierover te laten adviseren,

En gaat over tot de orde van de dag.

Nino Davituliani

Hart voor Den Haag/Groep de Mos​​