De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake Haags Sportakkoord 2020-2022 (RIS3061892)

Constaterende dat:

  • door de overheid ingestelde Corona maatregelen de inkomsten van Hijs zijn weggevallen waardoor het voortbestaan van de tweede topsportclub van Den Haag serieus gevaar loopt;
  • Het hierdoor financieel onhaalbaar is geworden om de BeNe League door te laten gaan;
  • de inkomsten van Hijs voornamelijk uit sponsoring, kaartverkoop en horecaopbrengsten komen en deze bronnen zo goed als opgedroogd zijn;
  • andere ijshockeyclubs in het land wel worden bijgestaan.

Van mening dat:

  • met het omvallen van Hijs Hokij Den Haag de internationale sportstad af zal zijn.

Verzoekt het college,

  • met Hijs in gesprek te treden om tot een passende oplossing te komen en het voortbestaan van ijshockey op het hoogste niveau in Den Haag te waarborgen.

En gaat over tot de orde van de dag.

​​​​​Nino Davituliani

Hart voor Den Haag/Groep de Mos​​