De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 25 november , ter afronding debat over het nut en gebruik van elektrische laadpalen

Constaterende, dat:

  • Winkelgebieden afhankelijk zijn van mensen die met de auto boodschappen komen doen;
  • Opladen altijd een lange tijd in beslag neemt;
  • Er veel beslag wordt gelegd door elektrische auto’s op deze plekken.

Overwegende, dat

  • Er al vaak grote tekorten zijn aan parkeerplekken in winkelgebieden;
  • Elektrische auto’s ook op reguliere plekken kunnen parkeren;

Verzoekt het college:

  • In de toekomst geen laadpalen meer te plaatsen in winkelgebieden,

En gaat over tot de orde van de dag.

Jelle Meinesz

Hart voor Den Haag/Groep de Mos