De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 21 januari 2021 , ter afronding debat over het voorstel van het college inzake Verordening tot wijziging van de Verordening parkeerbelasting Den Haag 2021 (RIS306984)


Constaterende, dat:

  • De parkeerdruk in Laak enorm is;
  • Er in de parkeerbrief van 2015 is afgesproken dat er geen laadplekken op parkeerplekken worden gerealiseerd als de parkeerdruk onder de 80% ligt en dit wel gebeurd is op grote schaal in Laak;
  • Mensen na 18:00 geen plek kunnen vinden op redelijke loopafstand;
  • Er overal wordt geparkeerd op plekken die daar niet voor bedoeld zijn.

Overwegende, dat

  • De parkeerdruk meteen omlaag zal gaan;
  • De meeste inwoners van Laak nog niet in het bezit zijn van een elektrische auto;
  • Er een onevenredig aantal laad-plekken zijn ten opzichte van het aantal geregistreerde elektrische auto’s in Laak.

Verzoekt het college:

  • De laad-plekken voor elektrische auto’s in Laak na 18:00 uur vrij te geven voor alle auto’s in Laak om de parkeerdruk te verlagen, totdat er een realistisch aantal elektrische auto’s in het bezit is van de inwoners van Laak.En gaat over tot de orde van de dag.Jelle Meinesz

Hart voor Den Haag/Groep de Mos