De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari 2021 ter bespreking van agendapunt K Voorstel van het college inzake HEA-Jaarplan 2020-2021 (RIS306622).


Constaterende dat,

  • Er een lerarentekort is in Den Haag;
  • Uit meerdere artikelen blijkt dat gekwalificeerde leraren geen werk hebben;

Van mening dat:

  • Het zonde is dat sommige leraren geen baan hebben, terwijl er een schreeuwend lerarentekort is;
  • Door het opnieuw inzetten van voormalige leraren, het lerarentekort teruggedrongen kan worden.

Verzoekt het college:

  • Te inventariseren hoeveel voormalig leraren in Den Haag momenteel geen baan hebben, een andere baan hebben of met pensioen zijn;
  • Te onderzoeken op welke meest effectieve manier(en) deze leraren ertoe bewogen kunnen worden om weer voor de klas te gaan staan;
  • De Raad hierover te rapporteren,


En gaat over tot de orde van de dag.

Nino Davituliani                   

Hart voor Den Haag/Groep de Mos