De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 januari ter bespreking van het actieprogramma Queer in Den Haag; veilig, zichtbaar en geaccepteerd 2020 – 2022.

Constaterende dat:

  • veel mensen het oneens zijn met de benaming queer;
  • queer ongemakkelijk aanvoelt bij velen omdat het heel lang als scheldwoord is gebruikt;
  • het woord queer onder meer ‘flikker’ betekent;
  • Stichting Manjefiek en COC Haaglanden aangegeven hebben niet betrokken te zijn geweest bij het opstellen van het actieprogramma queer;
  • het college heeft aangegeven dat vooral jongeren zich kunnen vinden met de benaming queer.


Van mening dat:

  • het actieprogramma eenieder moet aanspreken, zowel jong als oud;
  • mensen juist (onbedoeld) extra onderscheid maken door de term queer te gebruiken;
  • het niet aan de is gemeente om te bepalen hoe (groepen) inwoners genoemd willen worden. Hiermee zet je juist een stap achteruit dan naar voren en creëer je juist een verdeeldheid zoals je ook zag tijdens de behandeling van het actieprogramma queer in de commissievergadering.


Verzoekt het college:

  • met een naam te komen voor het actieprogramma die meer draagvlaak heeft in de samenleving en waarbij alle relevante belangenorganisaties worden betrokken en de Raad hierover te informeren;
  • geen scheldwoorden te gebruiken in haar gemeentelijke communicatie,En gaat over tot de orde van de dag.

Janice Roopram                              

Hart voor Den Haag/Groep de Mos