De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 april 2022 ter afronding debat van agendapunt B Voorstel van het college inzake Concept-Nota van Uitgangspunten voor de realisatie van een tramremise Ypenburg op een deel van de GAVI-kavel (fase 1a)

Constaterende dat:

  • Men nog geen bestemming heeft voor de ruimte boven de nog te realiseren tramremise op de Gavi-kavel;
  • Men voornemens is een Koningscorridor te bewerkstelligen en er een verbinding komt vanaf de Gavi-kavel naar onze binnenstad en Scheveningen;
  • In Scheveningen een groot parkeerprobleem heeft;
  • De doorontwikkeling van het OV  een belangrijk onderdeel is van de Haagse mobiliteitstransitie.

Overwegende, dat

  • Dit de perfecte locatie is voor een transferium aan de rand van Den Haag;
  • Men op deze manier veel verkeer af kan vangen voordat zij onze stad willen doorkruisen;
  • Deze P&R wellicht ook deels gebruikt kan worden om het verkeer te ontlasten tijdens wedstrijden in en om de wijken van het ADO stadion;

Verzoekt het college:

• Om in de NVU een grote P&R op te nemen en die te realiseren op het dak van de nog te bouwen remise ;

En gaat over tot de orde van de dag.

Jelle Meinesz

Hart voor Den Haag