De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 april 2022 ter afronding debat van agendapunt D2 over Breng eenrichtingsverkeer terug in de Zonnebloemstraat.

Constaterende dat:

  • voorheen het even eenrichtingsverkeer is geweest vanaf de Hyacintweg naar de Daal en Bergselaan;
  • het verkeer voor de leerlingen veel veiliger was gedurende de tijd dat het daar eenrichtingsverkeer was;
  • de mogelijkheid voor auto’s om de sluiproute naar de Laan van Meerdervoort af te sluiten;
  • het schoolbestuur het ook veel veiliger vond toen het nog eenrichtingsverkeer was;
  • wij de veiligheid in en om de schoolzones belangrijk vinden;

Overwegende, dat

  • de weg te smal is voor twee auto’s om te passeren;
  • het veiliger is met eenrichtingsverkeer;
  • er geen conflicten meer kunnen ontstaan tussen passerende auto’s en fietsers;
  • veiligheid voor de kinderen voorop moet staan;

Verzoekt het college:

  • om weer eenrichtingsverkeer in te voeren in de Zonnebloemstraat vanaf de Hyacintweg naar de Daal en Bergselaan en voor de bewoners de mogelijkheid te geven om hun parkeerplaatsen te bereiken d.m.v. een bordje na 50 meter onder het C02 bord te plaatsen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Jelle Meinesz

Hart voor Den Haag