De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 april 2022 ter afronding debat van agendapunt B Voorstel van het college inzake Concept-Nota van Uitgangspunten voor de realisatie van een tramremise Ypenburg op een deel van de GAVI-kavel (fase 1a)

Constaterende dat:

  • Er al een tijdelijk camper, imker-plek en kippenboerderij op de Gavi-kavel zitten, waar anders nieuwe plekken voor gezocht moeten worden;
  • Deze drie in combinatie goed samen zouden kunnen gaan als er een soort campercamping gerealiseerd zou worden;

Overwegende, dat

  • Men deze drie ter compensatie het gebied kunnen laten onderhouden;
  • Deze stadscamping ook voor de stad een leuke aanwinst zou zijn;

Verzoekt het college:

  • Om te onderzoeken of er ruimte is voor een soort stadscamping met de invulling van de drie tijdelijk gesitueerde initiatieven, te weten: Het Camperpark(Camperpark Den Haag), de Imker (Het Bijen ABC) en de kippenboerderij(Haagse Eitjes);

En gaat over tot de orde van de dag.

Jelle Meinesz

Hart voor Den Haag