De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 21 april 2022 ter afronding debat van agendapunt C2 over Evaluatie verkeersmaatregelen Schilderswijk;

Constaterende dat:

  • Sinds de invoering van de verkeersmaatregelen in de Schilderswijk het verkeer op de Vaillantlaan voortdurend vaststaat;
  • Dat hulpdiensten over de stoep moeten rijden tijdens een noodgeval;
  • Winkeliers in de Koningsstraat, Hoefkade en in de omgeving allemaal omzet verlies lijden en minder klanten aantrekken;
  • Het een chaos is in de omliggende straten;

Overwegende, dat

  • Er totaal geen verbetering in de doorstroming van het verkeer zit vanaf de eerste dag dat deze maatregelen zijn ingevoerd;
  • Mensen die aan de Vaillantlaan wonen veel last hebben van de uitlaatgassen van de stilstaande auto’s ;
  • Bij de uitvoering van de plannen voor Centrum-Noord er nog veel meer verkeer richting de Hoefkade komt;

Verzoekt het college:

• Om alle pollers in de Schilderswijk per direct te laten zakken en in de toekomst te verwijderen;

En gaat over tot de orde van de dag.

Jelle Meinesz

Hart voor Den Haag