De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 oktober 2022, ter bespreking van Ondernemers,

constaterende, dat:

  • de Piet Heinstraat onlangs tussen de Witte de Withstraat en de Zoutmanstraat was afgesloten;
  • de Piet Heinstraat ook aan de andere zijde is afgesloten in verband met de ontkluizing van het Piet Heinplein en de straat derhalve niet toegankelijk was voor winkelend publiek noch voor leveranciers.

overwegende, dat:

  • de Piet Heinstraat een belangrijke winkel- en horecastraat is;
  • de ondernemers na twee coronajaren en de langdurige werkzaamheden, het water inmiddels aan de lippen hebben staan. 

verzoekt het college:

  • om winkelstraten te allen tijde toegankelijk te houden door, indien de werkzaamheden daarom vragen, te kiezen voor de inzet van een verkeersbegeleider en niet voor het afzetten van de straat middels hekwerken.   

en gaat over tot de orde van de dag.

Ralf Sluijs          

Hart voor den Haag