De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 oktober 2022, ter bespreking van het voorstel van het college inzake herindelingsregeling voor het terugbrengen van de voormalige grens gemeente Den Haag – gemeente Rijswijk

Overwegende dat,

  • In de gemeente Wassenaar een aantal gebieden liggen die (deels) eigendom zijn van de gemeente Den Haag (o.a. Park Clingendael, Sportpark Roggewoning en de Waalsdorpervlakte);
  • Deze gebieden zijn meer gebonden aan de gemeente Den Haag en worden ook door Haagse verenigingen gebruikt en door de gemeente Den Haag onderhouden;
  • De gemeente Wassenaar en daarmee de Wassenaarse politiek beslist over deze gebieden

Verzoekt het college,

  • Om in gesprek te gaan met de gemeente Wassenaar zodat er een grenscorrectie kan komen waardoor een aantal gebieden over gaan naar de gemeente Den Haag.

En gaat over tot de orde van de dag.

Rachid Guernaoui                                                                         
Hart voor Den Haag