De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 oktober 2022, ter bespreking van Ondernemers,

constaterende, dat:

  • de stad door het vorige college, onder verantwoordelijkheid van wethouder Van Asten, op veel plekken is opengetrokken waardoor ondernemers niet of slecht bereikbaar zijn.

overwegende, dat:

  • wethouder Mulder de (on)dankbare taak heeft om dit op te lossen en in goede banen te leiden;
  • het vertrouwen bij ondernemers tot het nulpunt gedaald is.

Van mening, dat:

  • het aantreden van de nieuwe wethouder een belangrijk moment is om het vertrouwen te herstellen.      

Spreekt uit:

  • het vertrouwen dat de wethouder de werkzaamheden op een goede manier zal afronden waarbij hij de ondernemersbelangen scherp in het oog houdt en herstel van het ondernemersvertrouwen de rode draad is.     

en gaat over tot de orde van de dag.

Ralf Sluijs          

Hart voor den Haag