De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 20 april 2023, in een afronding debat over de brief van wethouder Onderwijs, Jeugd en Sport inzake Het Achterhuis Lyceum

Constaterende dat,
• Het college in het collegeakkoord heeft aangegeven dat bij het stichten van scholen “het
uitgangspunt is dat de kwaliteit van onderwijs goed is, dat het welzijn van leerlingen is
gewaarborgd en dat de school de leerlingen goed voorbereidt op de samenleving”.

Overwegende dat,
• Met “samenleving” hier bedoeld wordt de Nederlandse samenleving
• Het (wahhabi)-salafisme, volgens de AIVD een intolerante, intimiderende en ontwrichtende
boodschap uitdraagt
• Zij hiermee als eerste in conflict komen met anders denkende moslims in Nederland
• Onze samenleving er juist belang bij heeft dat zoveel mogelijke mensen in alle opzichten goed
meedoen

Van mening dat,
• Het juist bij kinderen belangrijk is dat zij leren dat de normen en waarden van de Nederlandse
samenleving, zoals opgetekend in de Grondwet, leidend zijn.
• Het (Wahhabi) salafisme in ieder geval artikel 1 van de Grondwet met de voeten treedt.

Verzoekt het college
• Met inachtneming van artikel 23 van de Grondwet alle mogelijkheden aan te grijpen om te
zorgen dat er geen scholen gesticht kunnen worden in Den Haag die de Grondwet
ondermijnen.

En gaat over tot de orde van de dag.

Rita Verdonk
Hart voor Den Haag