De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 2 november 2017, ter bespreking van het Voorstel van het college inzake Programmabegroting 2018-2021 (RIS 297813),

Constaterende dat:

  • de nieuwe “tophalte” winkelcentrum Leyweg niet de beschutting biedt die noodzakelijk is voor reizigers;
  • dat de “tophalte” aan alle kanten doorwaait en niet de gevraagde bescherming biedt tegen wind, regen en kou;
  • dat er een nieuwe ‘tophalte’ gepland is bij Station Hollands Spoor.

Van mening dat:

  • een goede “tophalte” het OV aantrekkelijker maakt voor reizigers en winkelend publiek;
  • dat regen en wind vrij spel hebben doordat grote delen van de overkapping gewoon open zijn;
  • de “tophalte” Leyweg daardoor niet de beoogde comfort en kwaliteit biedt die helpt om het OV-gebruik te verbeteren;

Verzoekt het college:

  • om de architect en de aannemer opdracht te geven om de ‘tophalte’ Leyweg af te maken waardoor regen en wind geen vrij spel meer hebben;
  • de raad over de uitkomsten te informeren

 

En gaat over tot de orde van de dag,