De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15  juli 2021 ter bespreking van agendapunt J Voorstel van het college inzake uitvoeringsprogramma Visie WSBW (RIS308403)

Constaterende dat:

  • Er geen toilet is in de grote speeltuin van de Scheveningse bosjes aan de Ary van der Spruyweg en kinderen en ouders de hoge nood in de bosjes moeten doen;
  • het achter de speeltuin een vieze bende is van menselijke uitwerpselen en gebruikt toiletpapier;

Overwegende dat:

  • de wethouder aangaf in het debat in de commissie dat er wat hem betreft geen toilet gaat komen en de hoge nood maar in de bosjes gedaan moet worden;
  • dit in strijd is met de APV omtrent het doen van de natuurlijke behoefte op of langs de openbare weg binnen de bebouwde kom;
  • hondenbezitters voor hetzelfde feit worden beboet.

Verzoekt het college:

  • te zorgen voor een toiletvoorziening bij de speeltuin in de Scheveningse Bosjes;

En gaat over tot de orde van de dag,

René Oudshoorn
Hart voor Den Haag/Groep de Mos