De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15 april 2021 ter bespreking van agendapunt

Brief Update aanpak Rattenoverlast

Constaterende, dat:

  • de aanpak van de rattenoverlast met rattevallen op dit moment niet echt succesvol zijn geweest.

Overwegende, dat:

Van mening, dat:

  • deze nieuwe rattenval niet alleen effectiever is maar ook goedkoper en minder inzet van personeel vergt.

Verzoekt het college,

  • in contact te treden met de producent van deze slimme rattenval uit Heeswijk-Dinther en deze in Den Haag in te zetten als pilot op plekken waar er rattenoverlast is en deze na een paar maanden te evalueren en de raad hierover te informeren.

En gaat over tot de orde van de dag.

René Oudshoorn/Richard de Mos            Hart voor Den Haag/Groep de Mos