De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15 april ter bespreking van agendapunt

W Brief wethouder van Wonen, Wijken en Welzijn: Versterking Haags Pandbrigade en beleidskader ‘Handhaven met ambitie’ (RIS306211) en Jaarplan VTH Den Haag 2021 (RIS307467).

Constaterende, dat:

  • Er in Den Haag in 2019 2.027 meldingen zijn gedaan van geluidsoverlast en burenruzies;
  • Er in Den Haag in 2019 242 extreme woonoverlast zaken zijn besproken die openbare orde en veiligheid raken, of de leefbaarheid in een omgeving ernstig aantasten;
  • De evaluatie woonoverlast meld dat er een accentverschuiving is naar extreme woonoverlast;
  • Gedragsaanwijzing en daar op controleren en handhaven nog niet is toegepast door de gemeente;
  • Mensen die door hun woongedrag hun omgeving tot last zijn in het woonconcept Skaeve

Huse, onder begeleiding, aan verbetering van hun gedrag kunnen werken.

Overwegende, dat:

  • In Kampen, Maastricht, Amsterdam, Arnhem, Tilburg en Rotterdam er een evaluatie is geweest, waarbij omwonenden en bewoners positief zijn over Skaeve Huse;
  • Skaeve huse volgens Deense en Nederlandse ervaringen een belangrijke bijdrage kunnen leveren aan het verminderen van burenoverlast in woonbuurten.

Van mening, dat:

  • Er sprake is van een win-win situatie: zowel de overlastgevers zelf als hun buren hebben baat bij deze oplossing;
  • Een Skaeve Huse een laatste strohalm is voor notoire overlast gevers.

Verzoekt het college,

  • In overleg met de woningbouwcorporaties, verhuur organisaties en andere partners te onderzoeken of en hoe groot de behoefte is aan Skaeve Huse of vergelijkbare woonconcepten, in Den Haag.

En gaat over tot de orde van de dag.

William de Blok

Hart voor Den Haag/Groep de Mos