De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 15 april ter bespreking van agendapunt

X Commissiebrief Prestatieafspraken 2021 (RIS 307229) met woningcorporaties en huurdersorganisaties en brief Regionale woningmarktafspraken (RIS 307330).

Constaterende, dat:

  • Er balkons in Sociale huur complexen zijn die een rommelig aanzicht geven.

Overwegende, dat:

  • Het opruimen en inrichten van balkons een taak is van bewoners.

Van mening, dat:

  • Ook met kranten afgeplakte ramen niet bijdragen aan een nette uitstraling van een complex.

Verzoekt het college,

  • Samen met Haagse corporaties een bewustzijnscampagne te starten om het aanzicht van Haagse balkons te verbeteren.

En gaat over tot de orde van de dag.

William de Blok / Nino Davitulliani        

Hart voor Den Haag/Groep de Mos