De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 juli 2020 ter bespreking van Dekking nieuwbouw Vissershavenstraat (RIS 305101)

 

Constaterende dat,

 

  • Er bij veel bewoners nog onduidelijkheid heerst over de plannen;
  • Uit de Quick scan blijkt dat gedeeltelijk renoveren van de panden mogelijk is.

 

Overwegende dat,

 

  • De panden aan de Kompasstraat en de Hoekerstraat in aanmerking komen voor sloop- nieuwbouw;
  • De panden aan de Vissershavenstraat karakteristiek zijn;
  • Draagvlak in de omgeving belangrijk is bij ruimtelijke projecten.

 

Verzoekt het college,

 

  • Een plan op te stellen met als uitgangspunt behoud van de panden aan de Vissershavenstraat 2-4 en (gedeeltelijke) herbestemming te realiseren in samenspraak met de omgeving.

 

 

En gaat over op de orde van de dag,

 

William de Blok

Hart voor Den Haag/Groep de Mos