De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 juli 2020 ter bespreking van W Brief wethouder Financien en Stadsontwikkeling, de heer Revis, over Gebiedsagenda Campusboulevard (RIS304139)

 

Constaterende dat,

 

  • Bewoners uit de Rivierenbuurt een voorstel hebben gedaan om jongvolwassenen die uit huis gaan bij vrijkomende woningen in hun wijk voorrang te verlenen boven woningzoekenden uit andere wijken;
  • Dit burgerinitiatief ondersteund wordt door meer dan 250 handtekeningen.

 

Overwegende dat,

 

  • De ontwikkeling van de Schedeldoekshaven grenst aan de Rivierenbuurt,
  • Er voordelen zijn te benoemen als jongvolwassenen en hun ouders in de buurt van elkaar wonen, omdat het verlenen van wederzijdse zorg wat mobiliteit betreft eenvoudiger is en de sociale cohesie groeit naarmate men meer mensen in de omgeving kent;

 

Verzoekt het college,

 

  • Een pilot op te zetten om uit huis gaande jongvolwassenen uit de Rivierenbuurt waarvoor de inschrijfduur niet meer dan 6 maanden verschilt in vergelijking met woningzoekenden uit andere wijken voorrang te verlenen bij vrijkomende huurwoningen in de Schedeldoekshaven, de uitkomsten van de pilot te evalueren en de raad hierover te informeren.

 

En gaat over op de orde van de dag,

 

William de Blok

Hart voor Den Haag