De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van de beantwoording SV Mupi niet op terras (RIS303854).

 

Constaterende dat:

 

  • Op 7 november 2018 een vergunning is verleend voor plaatsing van een Mupi ter hoogte van Thomsonlaan 92 en bij publicatie van een dergelijke vergunning geen locatietekening zit;
  • De Mupi niet ter hoogte van Thomsonlaan 92 is geplaatst maar aan de andere kant van de kruising met de Fahrenheitstraat ter hoogte van Thomsonlaan 90E pal naast het terras van het lunchcafe aldaar;
  • De Mupi met lichtgevende en bewegende beelden hinder voor verkeersdeelnemers kan veroorzaken en (i.c.m. het brommende geluid) een negatieve impact heeft op de exploitatie van het terras;
  • Ondernemers, bewoners en de bewonersorganisatie bezwaar hebben tegen de Mupi op de huidige locatie en diverse volwaardige alternatieve locaties hebben aangedragen.

 

Overwegende dat:

 

  • De vergunning op een verkeerd adres is afgegeven waardoor mensen die bezwaar tegen de daadwerkelijke locatie hebben op het verkeerde been zijn gezet;
  • Er ambtelijk is meegedacht met de huidige situering van het terras en bestuurlijk is toegezegd dat de Mupi niet hier geplaatst zou worden.
  • Spreekt uit dat de Mupi op de huidige locatie bij een kruising en pal naast een terras ongewenst is.

 

Verzoekt het college:

 

  • de Mupi in lijn met de eerdere bestuurlijke toezegging te verplaatsen naar een andere plek in de buurt en daarmee tevens de verkeersveiligheid ter plekke te verbeteren.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

René Oudshoorn

Hart voor Den Haag/Groep de Mos