De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 juli 2020 ter bespreking van ter bespreking van Planuitwerkingskader Herontwikkeling de Schaloen RIS 303670.

 

Constaterende dat,

 

  • Er maximaal 570 appartementen gerealiseerd gaan worden;
  • De dichtst bijzijnde speelgelegenheden aan de andere kant van de Loevesteinlaan liggen.

 

Overwegende dat,

 

  • Kinderen veilig moeten kunnen spelen zonder dat hun ouders zich zorgen hoeven te maken dat de kinderen een drukke straat over moeten steken om naar een speeltuin te kunnen.

 

Verzoekt het college,

 

  • Bij het opstellen van het inrichtingsplan van de openbare ruimte een speelplek voor kinderen op te nemen.

 

 

 

En gaat over op de orde van de dag,

 

William de Blok

Hart voor Den Haag/Groep de Mos