De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van het agendapunt Coronacrisis.

 

Constaterende, dat:

  • de Haagse horeca zwaar getroffen is door de coronacrisis.

 

Overwegende, dat:

  • ondanks de versoepelingen, de mogelijkheden voor de horeca om binnen omzet te draaien nog steeds beperkt is;
  • de versoepelingen voor de terrassen ruimer zijn, mede ook door de gemeentelijke verruiming van de omvang van de terrassen.

 

Van mening, dat:

  • de zomer een mooie gelegenheid biedt om de horeca de broodnodige extra omzet te laten draaien.

 

Verzoekt het college:

  • de Haagse terrassen op het Plein en de Grote Markt deze zomer de mogelijkheid te bieden om een uur langer open te zijn op donderdag, vrijdag en zaterdag;
  • dit door de uitzonderlijke omstandigheden, bij een weersvoorspelling van 25 graden en meer en enkel voor de zomer van 2020 toe te staan, waarmee geen precedent geschapen wordt voor de jaren na 2020.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Ralf Sluijs

Hart voor Den Haag/Groep de Mos