De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 juli ter bespreking van U Debat over Veiligheid

 

Constaterende dat:

  • er een overconcentratie is van coffeeshops in bepaalde gebieden;

 

 

Overwegende dat:

  • klanten van coffeeshops veelal afhaalklanten zijn;

 

 

Van mening dat:

  • een afhaalloket op een locatie op een industrieterrein zorgt voor minder verkeersbewegingen in de (woon-)gebieden met een overconcentratie van coffeeshops.

 

Verzoekt het college:

  • te onderzoeken wat de effecten zijn van verhuizing van een bestaande coffeeshop naar een afhaalloket op een industrieterrein en de raad hierover te informeren,

 

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

Arjen Dubbelaar

Hart voor Den Haag/Groep de Mos