De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van het voorstel van het college inzake toekennen verkoopopbrengst Eneco:

 

Constaterende, dat:

  • Den Haag door de verkoop van haar belang in Eneco 675 miljoen euro gestort gekregen heeft;

 

Overwegende, dat:

  • de forse opbrengst van alle Hagenaars, Hagenezen, Scheveningers en Loosduiners is;
  • het van groot belang is dat alle inwoners transparant kunnen volgen waar de Eneco-miljoenen aan besteed worden;

 

Van mening, dat:

  • de aard en omvang van het geldbedrag voor onze stad eenmalig en daarmee uniek is;
  • het daarom bij uitzondering wenselijk en legitiem is dat de besteding van het geld op één plek, transparant inzichtelijk is voor de hele stad en niet wordt weggestopt in allerhande tussenrapportages.

 

Verzoekt het college:

  • een speciale pagina op de gemeentelijke website in te richten waar de stad de besteding van het Eneco geld ‘live’ kan volgen;
  • daarop inzichtelijk te maken door wie en wanneer tot uitgaven is besloten, inclusief alle relevante stukken en financiële onderbouwing (businesscase);
  • een attenderingsservice toe te voegen zodat mensen direct een bericht (kunnen) krijgen zodra er een document is toegevoegd;
  • vóór de begrotingsbehandeling een voorstel hiertoe aan de gemeenteraad voor te leggen.

 

 

En gaat over tot de orde van de dag.

 

 

Ralf Sluijs

Hart voor Den Haag/Groep de Mos