De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van het agendapunt Coronacrisis.

 

Constaterende dat:

 

  • Verschillende gemeenten in zwaar weer zitten door (Corona)maatregelen van de landelijke overheid;
  • De Coronacrisis Den Haag nu al vele tientallen miljoenen euro’s extra kost;
  • De voltallige gemeenteraad van Zoetermeer wil kijken of het met andere gemeenten meer geld kan eisen van de rijksoverheid.

 

Van mening dat:

 

  • forse bezuinigingen keiharde consequenties zullen hebben voor de voorzieningen in Den Haag.

 

Verzoekt het college:

 

  • Zich aan te sluiten bij de oproep vanuit Zoetermeer om gezamenlijk op te trekken richting het Rijk,
  • Aansluiting te vinden bij het Actiecomité.

 

En gaat over tot de orde van de dag.

Ralf Sluijs

Hart voor Den Haag / Groep de Mos