De raad van de gemeente Den Haag, in vergadering bijeen op 14 juli 2020, ter bespreking van de Evaluatie pilot Rattenoffensief (RIS304990).

 

Constaterende dat:

 

  • Delen van Transvaal, Schilderswijk, Escamp en Laak inmiddels te kampen hebben met rattenoverlast.

 

Overwegende dat:

 

  • De meldingsprocedure ratten bij de gemeente niet optimaal werkt, waardoor de cijfers over het aantal meldingen te optimistisch lijken en niet stroken met de waarnemingen en meldingen op social media en klachten bij de Haagse politieke partijen,

 

 

Verzoekt het college:

 

  • Het rattenoffensief uit te breiden naar omliggende wijken waar overlast is en inzichtelijk te krijgen waarom er zo weinig meldingen uit deze wijken geregistreerd zijn.

 

 

René Oudshoorn

Hart voor Den Haag/Groep de Mos