De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 14 juli ter bespreking van het agendapunt Coronacrisis.

 

Overwegende dat:

  • Haagse sportverenigingen hard geraakt worden door de coronacrisis;
  • sportverenigingen geen bedrijven zijn met een beoogd winstoogmerk, maar organisaties in dienst van de maatschappij;
  • sportverenigingen geen (grote) buffers hebben opgebouwd;
  • De kantineomzet voor menig sportvereniging de belangrijke bron van inkomsten is en deze nu is weggevallen terwijl de kosten doorlopen;
  • Het blijven innen van de huren in deze situatie grote en hoogstwaarschijnlijk ook blijvende schade zal aanrichten in het sportverenigingsleven;

 

Van mening dat:

  • Doorgaan met innen van de huren, sportclubs in grote problemen brengt en ook het fors verhogen van contributies een onvermijdelijke stap zal zijn, hetgeen slecht is voor de sportparticipatie;
  • Het verhogen van contributies desastreuze gevolgen zal hebben voor de breedtesport en voor het behalen van de beweeg- en sport-articulatie in 2030;

 

 

Verzoekt het college:

  • De gemeentelijke huren voor de sportverenigingen gedurende de coronacrisis volledig kwijt te schelden en de sportverenigingen en de raad hierover te informeren;

 

 

en gaat over tot de orde van de dag.

 

Ralf Sluijs, Nino Davituliani

Hart voor Den Haag/Groep de Mos