Aangehouden Raad 14 augustus 2014, RIS 275206

De Gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen tijdens het spoeddebat op 14 augustus 2014

Constaterende dat de bevolkingssamenstelling in diverse Haagse wijken, waaronder de Schilderswijk in onbalans is,

Van mening dat toepassing van de Rotterdamwet een middel is om de sociale cohesie in zwakke wijken te verbeteren,

Overwegende dat oud PvdA-wethouder Norder bij zijn presentatie nota herstructurering in mei heeft opgeroepen om de Rotterdamwet in de Schilderswijk in te zetten,

Voorts overwegende dat de WD al in januari 2011 in haar integratienota heeft opgeroepen tot het invoeren van de Rotterdamwet,

Constaterende dat uit een analyse van het Rotterdamse stadsbestuur in 2010 al is gebleken dat de Rotterdamwet, zoals die is ingezet in achterstandswijken in de Maasstad, werkt,

Roept het College op om te komen met een lijst van gebieden I wijken waarbij de invoering van de Rotterdamwet noodzakelijk is en deze aan de Raad voor invoering voor te dragen,

En gaat over tot de orde van de dag.