Aangenomen Raad 13 november 2014, RIS 278344

 

De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 13 november 2014 ter bespreking van de programmabegroting 2015-2018.

constaterende dat:
– Stichting Noordzee jaarlijks in augustus een grote schoonmaakactie houdt langs het strand;
– samen met 600 vrijwilligers de hele Noordzeekust wordt schoongemaakt.

Overwegende dat:
– hierbij enorme hoeveelheden afval van de stranden gehaald wordt;
– er gemiddeld 400 afvalitems per 100 meter strand blijken te liggen;
– de Stichting Noordzee heeft aangegeven geholpen te zijn met hun actie als er een afvalwagen van de gemeente mee zou rijden om het afval sneller af te voeren.

Verzoekt het college:
– de jaarlijkse schoonmaakactie van Stichting Noordzee te steunen door bij de Haagse stranden met een afvalwagen mee te rijden om het afval sneller af te voeren.

En gaat over tot de orde van de dag.