Aangenomen Raad 13 november 2014, RIS 278346

De Gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 13 november 2014 ter bespreking van de Programmabegroting 2015-2018.

Constaterende dat de gemeente Alkmaar in samenwerking met ONL voor Ondernemers onlangs een groeidebat met ondernemers heeft georganiseerd.

Van mening dat ondernemers dé krachten achter economische groei zijn en dat er te vaak over hen wordt gepraat en veel te weinig mét hen.

Verzoekt het College in contact te treden met ONL en overige ondernemers-organisaties voor Nederland om in Den Haag een groeidebat met ondernemers te realiseren.

En gaat over tot de orde van de dag.