De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 13 mei ter bespreking van 3e stand van zaken maatregelen in aanpak Coronavirus, RIS305145 (en onderliggende stukken).

 

Constaterende, dat:

 

  • Het Openbaar Vervoer vanaf volgende maand weer intensiever gebruikt gaat worden;
  • Het dragen van mondkapjes verplicht is in het OV vanaf 1 juni;

 

Van mening dat:

 

  • Er enorm veel mondkapjes na kortdurend gebruik zullen worden weggegooid;
  • Het essentieel is gebruikte mondkapjes in het OV veilig en efficiënt te verzamelen rond OV-(knoop)punten;
  • Het OV veilig en schoon moet zijn en dat dit ook geldt om en nabij OV-haltes;
  • Uitpuilende prullenbakken onwenselijk zijn, zeker gezien de hygiënemaatregelen in deze tijd.

 

 

Verzoekt het college:

 

  • In overleg met de OV-partners, zoals HTM, een tijdelijke oplossing te bedenken voor het verzamelen van gebruikte mondkapjes anders dan de reguliere afvalvakken,

 

 

Gaat over tot de orde van de dag.

 

Ralf Sluijs, Jelle Meinesz

Hart voor Den Haag/Groep de Mos