De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari ter bespreking van agendapunt Commissiebrief: Participatietraject bij bouwplan “Loos”/ Ontmoetingskerklocatie.

Constaterende, dat:

  • Het huidige bouwplan voorziet in een appartementencomplex met 78 woningen;
  • Het huidige plan voorziet in een aflopende bouwhoogte van 9-6-4 verdiepingen;
  • Er al langlopende gesprekken met de ontwikkelaar zijn over het bouwplan;
  • Aangrenzend aan de Ontmoetingskerklocatie er op de Pieter de Voisstraat grondgebonden woningen zijn gesitueerd.

Overwegende, dat:

  • De bewoners van de grondgebonden woningen er qua zonlicht op achteruit gaan als er een getrapt 9 hoog appartementencomplex aangrenzend aan hun achtertuin komt te staan;
  • Grondgebonden woningen of 2 laags gestapelde bouw residueel voordeliger kan zijn, dan een appartementencomplex hoger dan 4 lagen;
  • De parkeerdruk in de wijk hoog is.

Verzoekt het college:

  • Te onderzoeken of er een sluitende Business Case is wanneer het uitgangspunt is om niet hoger dan de huidige bebouwing te bouwen,En gaat over tot de orde van de dag.

William de Blok                                

Hart voor Den Haag/Groep de Mos