De gemeenteraad van Den Haag in vergadering bijeen op 11 februari 2021 ter bespreking van de Stichting Energie AcademieConstaterende dat:

  • het college extra fraude-experts in de arm gaat nemen die gaan onderzoeken waar de 1,3 miljoen euro subsidie is gebleven die naar de stichting Energie Academie is gegaan;
  • uit de laatste brief van het college (RIS307772) is gebleken dat het onduidelijk is hoe hoog de schulden zijn omdat een deel van de schulden niet is onderbouwd;
  • het niet helder is hoe en door wie contracten zijn afgesloten en welke rol de gemeente daarbij had;
  • dat er meerdere contracten niet zijn ondertekend en dat er verschillende versies van dezelfde overeenkomsten zijn.


Van mening dat:

  • dat eerst het onderzoek afgewacht moet worden waar de 1.3 miljoen euro aan subsidie is gebleven;
  • dit vooral ook moeten verantwoorden aan de inwoners van Den Haag omdat het gemeenschapsgeld betreft;
  • dat er duidelijkheid verschaft moet worden wat meer zal gaan kosten, de Stichting Energie Academie failliet verklaren of een doorstart maken met een integer en professioneel bestuur in samenwerking met daarvoor geschikt bevonden gemeente ambtenaren en de samenwerkende partijen.


Verzoekt het college:

  • de raad te voorzien van een overzicht van financiële scenario’s, waaronder het failliet verklaren en de kostenpost hierbij en een doorstart maken met de Stichting Energie Academie en ook hierbij de behorende kosten en baten,

En gaat over tot de orde van de dag.

Janice Roopram                   

Hart voor Den Haag/Groep de Mos